zondag 3 september 2017

UPDATED!!! Oh nee toch // part two

Wellicht herinner je nog dat we vlak voordat we op vakantie gingen het heuglijke bericht ontvingen dat er vlakbij ons gebouwd gaat worden. Inmiddels zijn we een paar weken en een lange klachtenbrief van ons verder en is er weer nieuws.

De dame van de bouwafdeling van de kommun heeft ons destijds heel uitgebreid en correct geïnformeerd over de stand van zaken. De architekt heeft 5 jaar geleden een bouwvergunning aangevraagd voor 2 plots direct achter ons. Op het ene plot heeft hij destijds meteen een huis neer laten zetten en op het plot direct achter ons, daar wil hij nu een huis neerzetten. Máár, na 5 jaar is de initiële bouwvergunning verlopen en nu moest de architekt dus een nieuwe bouwvergunning aanvragen. Vandaar dat wij ineens in de picture kwamen. Want bij aanvraag van een nieuwe bouwvergunning moeten de omwonenden geïnformeerd worden.

Omdat alle andere buren op vakantie waren, zijn wij de enigen die bezwaar ingediend hebben. Deze week hebben we van de advocaten van Länstyrelsen het antwoord op onze klacht ontvangen. No surprises there: in 20 pagina's (I kid you not!) hebben ze verteld dat ze natuurlijk wel gewoon een bouwvergunning verlenen. Dat ons uitzicht niet dermate cool en onovertroffen is dat we erover kunnen klagen als we tegen een villa aankijken in plaats van naar de Zweedse wijdte en in de verte de stad Östersund.

En ze hoefden het niet te doen schreven ze in een brief, maar ze hebben ons ook de bouwtekeningen nog toegestuurd voor de rest van de plots. Dat het idee is dat ze het hier echt helemaal vol gaan bouwen. Want er staan hier al woongebouwen, dus - is hun logica - kan je er nog best een paar bij zetten.

Gelukkig zat er ook een brief bij hoe we nu tegen dit besluit weer bezwaar kunnen maken. Niet dat ik enige hoop heb dat ze ons bezwaar gaan honoreren (tenzij er ineens heel zeldzame kikkertjes opduiken in het gras achter ons) maar we doen er alles aan om het te vertragen. En daarna hoop ik dat de winter heel snel gaat beginnen met heel veel sneeuw!

UPDATE!
We hebben net een volgend bezwaarschrift geschreven. We hebben ons niet beroepen op spannende zeldzame diersoorten. Wel hebben we nog maar eens benadrukt en beschreven wat het Rödön gevoel is, wat de Rödön belevenis is. Waarom mensen naar Rödön verhuizen. En dat het niet aan advocaten is om te bepalen of een uitzicht al dan niet groots is. De advocaat van Länsstyrelsen had in zijn brief naar ons (op pagina 15) gezegd dat ons uitzicht niet dusdanig spannend was dat we ons erop konden beroepen dat we dat niet wilden verliezen. Anyway, als het goed is, gaan de buren dit keer ook een bezwaarschrift insturen. Hoop dat het dan in ieder geval duurt tot de sneeuw gaat vallen voordat er antwoord komt....

Geen opmerkingen: